ภาวินี คลินิกกายภาพบำบัด ลาซาล 58

Pawinee Physical Therapy Clinic

เปิดบริการ

ทุกวัน : 08:00 – 17:00 น
มือถือ : 086-339-2665 , 087-004-0767
(กรุณาโทรติดต่อจองคิวการรักษา ในเวลา 08:00 – 17:00 เท่านั้นนะค่ะ ขอบคุณค่ะ)

อ่านต่อ

ภาวินี คลินิกกายภาพบำบัด


ภาวินี คลินิกกายภาพบำบัด เป็นคลินิกที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางระบบกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นประสาท (ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดสะโพก ปวดขา ชาตามแขน หรือขา) ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการรักษาแบบองค์รวม มีการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดเพื่อเร่งกระบวนการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บของร่างกาย ยังมีการจัด ดัด ดึง ปรับแนวกระดูกสันหลัง ข้อต่อกระดูกต่าง ๆ ที่ผิดปกติให้กลับเข้าสู่ปกติให้มากที่สุด ลดการเกิดการบาดเจ็บซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาตนเองของเนื้อเยื่อของร่างกายโดยการออกกำลังกายที่เฉพาะเจาะจง ให้เหมาะสมกับหน้าที่การทำงานของกล้ามเนื้อเหล่านั้นโดยไม่ต้องใช้ยา

ทำไมถึงต้องมีเรา


ในปัจจุบันมีประชากรจำนวนมากประสบกับอาการปวดตามร่างกายในบริเวณต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญหรือทุกข์ทรมาน เช่น ปวดคอ ปวดหัวไหล่ ปวดหลัง ปวดหัวเข่า ปวดขา มีอาการปวดเมื่อมีการเคลื่อนไหว เมื่อทำกิจกรรมบางอย่าง เช่น เดิน ยืน นั่งนานโดยไม่ทราบสาเหตุ เมื่อรับประทานยาแก้ปวด แก้อักเสบหรือยาคลายกล้ามเนื้อ อาการจะดีขึ้น แต่เมื่ออาการปวดเหล่านี้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน การรับประทานยาก็ไม่ทำให้อาการเหล่านี้หายได้ เพียงแต่บรรเทาอาการเท่านั้น อาการปวดเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมาจากการทำงานหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การใช้งานที่มากหรือนานเกินไป เช่น นั่ง ยืน เดินอยู่ในท่าไหล่ห่อหรือหลังคร่อม นั่งทำคอมพิวเตอร์หรือทำงานด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน การนอนบนเตียงที่แข็งหรือนุ่มจนเกินไป การหนุนหมอนสูงเป็นเวลานาน การยกของหนัก ในบางรายอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เช่น บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหกล้มก้นกระแทก ตกจากที่สูง ซึ่งการบาดเจ็บเหล่านี้บวกกับอายุที่มากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาเจ็บปวดในภายหลังได้ พฤติกรรมการนั่ง การยืน การเดินที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน หรือ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือ ด้วยภาวะความตึงเครียดที่สะสม ถ้าปล่อยปัญหาเหล่านี้ทิ้งไว้เป็นเวลานาน ปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อก็จะรุนแรงขึ้นไปเรื่อย ๆ ทำให้สมดุลย์ของร่างกายสูญเสียไป เกิดอาการชาร้าวลงแขนหรือขา ชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้า มีอาการอ่อนแรงของแขนและขา รวมไปจนถึงมีการยึดติดของข้อต่อ ข้อต่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจากเดิม และเมื่อเส้นประสาทถูกกดทับเป็นเวลานานก็จะทำให้กล้ามเนื้อลีบจนไม่สามารถทำงาน และส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นถึงแม้จะรับประทานยาเพื่อลดอาการต่าง ๆ แล้ว ก็ยังไม่สามารถทำให้อาการเหล่านั้นดีขึ้นหรือหมดไป

ผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้จึงควรได้รับการรักษาและคำแนะนำที่ถูกต้องและทันท่วงที โดยการลดอาการปวด ปรับสมดุลย์ของโครงสร้างร่างกาย ฟื้นฟูสภาพของเนื้อเยื่อ กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ หรือเส้นประสาทที่อ่อนแอหรือตึงตัวจนเกินไป ให้กลับเข้าสู่ภาวะสมดุลย์และเหมาะสมจนร่างกายสามารถรักษาและดูแลตนเองได้

กลับหน้าเริ่มต้น

บริการของเรา My Service


Examination

ตรวจร่างกาย

Physical Therapy

รักษา ทางกายภาพบำบัด และฝึกบริหารร่างกาย

Equipment

จำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ เช่น แผ่นประคบเย็น

Our services

Our services include various methods to relieve pain and improve functional abilities.  The common symptoms of musculoskeletal problems are back pain, neck pain, cervicogenic headache, shoulder pain, elbow pain, knee pain, osteoarthritis, disc degeneration, sciatica pain, radiculopathy and etc.  If you have any of the listed symptoms, we recommend you to consult a health care specialist in order to get proper treatments.  Additionally, we are confident that our services provide safe treatment to cure these problems.

 

Treatments include

• Pain relief by Manual Therapy tehniques

• Increasing mobility and flexibility

• Nerve Mobilisation & Stretching muscles

• Electrotherapy & Cold & Hot

• Specific exercise

ภาวินี นักกายภาพบำบัด

กภ ภาวินี หงส์จินดาพงศ์

วุฒิการศึกษา

ปี พ.ศ. 2548

 • วท.บ. กายภาพบำบัด ม. มหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1

ปี พ.ศ. 2550

 • นักกายภาพบำบัดเฉพาะทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง (ผู้มีประสบการณ์และชำนาญการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ) ม. มหิดล

 

ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ. 2548 – 2553

 • นักกายภาพบำบัด แผนกกระดูก กล้ามเนื้อ ที่ คลินิกกายภาพบำบัด ม. มหิดล

ปี พ.ศ. 2550 – 2553

 • Clinical instructor แก่นักศึกษาปี 1 – 3 คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสาตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ ม.มหิดล
 • Clinical instructor แก่นักศึกษาต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงปฏิบัติทางคลินิก
 • ผู้ช่วยสอน Musculoskelatal system ภาคปฏิบัติการ คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ ม.มหิดล
 • วิทยากรอบรมความรู้ทางด้านกายภาพบำบัดนอกสถานที่ อาทิ รายการวิทยุ ชุมชน โรงงาน ฯลฯ

ปี พ.ศ. 2553 – 2555

 • นักกายภาพบำบัด ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเอกชน
 • นักกายภาพบำบัด รักษาคนไข้ที่บ้าน ( home visit)

ปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

 • นักกายภาพบำบัด ประจำ ภาวินี คลินิกกายภาพบำบัด ลาซาล 58

 

อบรมระยะสั้น

 • Diagnosis and Treatment of Movement Impairment of Lover Quarter คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
 • Evaluation and Treatment for Shoulder Pain ประชุมวิชาการ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
 • การนวดไทยเพื่อการบำบัดภาวะทางข้อและกล้ามเนื้อ ประชุมวิชาการ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
 • อบรมเทคนิคการรักษาที่หลากหลายแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในองค์กร
 • ฯลฯ

 

Pawinee Hongjindapong ( PT )

 • BACHELOR OF SCIENCE ( PHYSIOTHERAPY ) WITH THE FIRST CLASS HONORS FROM MAHIDOL UNIVERSITY
 • THE GRADUATE DIPLOMA ( MANIPULATIVE PHYSICAL THERAPY ) FROM MAHIDOL UNIVERSITY
 • TRAINING : DIAGNOSIS AND TREATMENT OF MOVEMENT IMPAIRMENTS OF THE LOWER QUARTER

ติดต่อเรา

ภาวินี คลินิกกายภาพบำบัด


คลินิกเปิดให้บริการทุกวัน : 08.00 – 17.00 น.

ติดต่อ สอบถาม หรือ จองคิวรับการรักษาทางกายภาพบำบัด

 1. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจองคิวรับการรักษา ให้ติดต่อผ่านเบอร์มือถือ 086-339-2665, 087-004-0767 ของคลินิก
 2. กรุณามาที่คลินิกก่อนถึงเวลานัดหมาย ประมาณ 15 – 30 นาที เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 3. หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย กรุณาแจ้งให้ทางคลินิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อประโยชน์ของท่านในการจองคิวนัดหมายในครั้งถัดไป
 4. สามารถติดตามข้อมูลของคลินิกได้อีกช่องทางหนึ่ง คือ http://www.facebook.com/PawineePhysicalTherapy

 

Contact Us
Our staffs are more than welcome you to clarify any further questions
Please feel free to call for appointment and consultation
Service Hours
Everyday : 8:00 am – 5:00 pm
Mobile : 086-339-2665 , 087-004-0767
Facebook : http://www.facebook.com/PawineePhysicalTherapy

 

(+66)086-339-2665 , (+66)087-004-0767